OBS.
Ny hjemmeside for menighetsbladet: http://www.holla.no/Menighetsbladet/
OBS.

Nr. 1 - 2003   |   Julen 2002   |   Nr. 4 - 2002   |   Nr. 3 - 2002   |   Nr. 2 - 2002   |   Nr. 1 - 2002    |   Julen 2001   |   Nr. 4 - 2001   |   Nr. 3 - 2001   |   Nr. 2 - 2001   |   Nr. 1 - 2001   |   Julenummer 2000
   Jesus, jeg ber deg....
   andakt av Eivind Martinsen.
  Å, eg veit meg eit land..
   Salme av Elias Blix
   Hva skjer i forholdet mellom Kirken
   og Staten?...  Av Haakon
   Hva skjer i ... forts.
   BILDE: konfirmanter i Helgen.
   BILDE: konfirmanter i Holla.

       Gullkonfirmanter -
       BILDE og navn.
 
  og
   ELIAS BLIX (1836 - 1902)
                         (fortsettes side 16)

   og
    Familiesidene.

   På rett kurs

   Misjonssamling i Skien.
   Et gammelt menneskes velsignelser.

   Romnes kirke i sommer.
   Olsok - 29. Juli.
   Pilgrimsvandring til Romnes 11. aug.

   Kontaktsenteret.

   ELIAS BLIX ..forts.

   og
   annonser

   Fra slekt til slekt
   Ferier.