OBS.
Ny hjemmeside for menighetsbladet: http://www.holla.no/Menighetsbladet/
OBS.

Nr. 1 - 2003   |   Julen 2002   |   Nr. 4 - 2002   |   Nr. 3 - 2002   |   Nr. 2 - 2002   |   Nr. 1 - 2002   |      Julen 2001   |   Nr. 4 - 2001   |   Nr. 3 - 2001   |   Nr. 2 - 2001   |   Nr. 1 - 2001   |   Julenummer 2000
   Gud har en plan med livet vårt
   andakt av Kari Bjønnes.
   Gud har en plan....fors.
   "Takk for dagen"  - Liv Norderhaug
   og

   Nyttårsdag 2002
    - fest i tekst og bilder..
   og
   WWJD
       - konfirmanttur til Skirva fjellkyrkje
       MASSE BILDER!
   og
   Forsoning ved vasskranane
    ...norske kyrkjelydar gjer ein felles
   innsatsfor å gi austafrikanarane
   tilgang på vatn.                         

  Familiesidene med   
  Hva betyr det?...
  Og jula varer helt til påske...
     Av Hanne N Bjerva
  Og jula...............forts.
   Det er snart påske!
     Av Anders Kjuus.
   Kalkulatoroppgave.

   Sør-Korea på Fredheim.
                               ...........av Haakon.
   Sør-Korea ............forts
   Flere familiekvelder på Fredheim.

   Nytt prestekontor i rådhuset.

    Ofringer i Holla menighet 2001
   Årsmøte i Holla Diakoniforening.

   Kollekter i Helgen
  B-gjengen i Helgja.

   og
   annonser

   Fra slekt til slekt
   Regnskap 2001 Holla menighetsblad