OBS.
Ny hjemmeside for menighetsbladet: http://www.holla.no/Menighetsbladet/
OBS.

Nr. 1 - 2003   |   Julen 2002   |   Nr. 4 - 2002   |   Nr. 3 - 2002   |   Nr. 2 - 2002   |   Nr. 1 - 2002  |      Julen 2001   |   Nr. 4 - 2001   |   Nr. 3 - 2001   |   Nr. 2 - 2001   |   Nr. 1 - 2001   |   Julenummer 2000
   Våren - et Gudsbevis
   andakt av Kari Bjønnes.
   Våren -....forts.
   Salme av Elias Blix
   og

   Naturlig kirkevekst
   Konfirmantene 2002
   Vi ser tilbake og litt framover.....
       - konfirmant-turnering i fotball
       Årsmøte i Holla diakoniforrening...


Klikk på bildet for å se det større.   Menighetstur til Vasskås     Helgen, 28/4 - 02

 
   Årsmøte i Helgen menighet 11/4
   2002
   Menighetene Holla og Helgen i tall.

   Den hellige ånd deler ut oppgaver.
   Kirkeskyss i Holla Menighet

   og
  Menighetstur til Vasskås
     Helgen, 28/4 - 02

   og
   Brev fra Sunniva.

   Amnesty International
    og terrorbegrepet.

   Inspirasjonsdag for vekst og
    vekkelse
    2. pinsedag 20. mai 2002

   Hustavle.
    Finn Wagle / Eyvind Skeie

   og
   annonser

   Fra slekt til slekt
   Sitater.